Artykuły i porady

7 czerwca 2016

Nocne hałasy sąsiadów a prawo do odpoczynku.

13384918_995004440612934_1752682493_n

Chodzisz chronicznie niewyspany i zmęczony? A wszystko to przez głośne nocne hałasy sąsiadów? Rozmawiałeś z sąsiadami, dzwoniłeś wielokrotnie na policję i nie ma poprawy? Na szczęście masz jeszcze prawo do sądu.

Po pierwsze – immisje. Stosownie do treści art. 144 kodeksu cywilnego „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

26 marca 2016

Kiedy dzieci odpowiadają za przestępstwa?

boisz-sie-o-swoja-rodzine

Kiedy dzieci odpowiadają za przestępstwa, wykroczenia i objawy demoralizacji?

Odpowiedzialność karna osób, które nie ukończyły lat 18, a więc w powszechnym rozumieniu – dzieci, budzić może pewne wątpliwości. Stąd też powstał zamysł, aby w niniejszym artykule krótko i zwięźle przedstawić katalog czynów z uwzględnieniem przedziału wiekowego, za które dziecko może odpowiadać karnie.

21 grudnia 2015

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

FullSizeRender

Od czego zależy wysokość alimentów zasądzonych na dziecko?

Na wysokość alimentów mają wpływ dwie zasadnicze kwestie:

12 maja 2014

Jak skutecznie wymeldować lokatora?

Zgodnie z nową ustawą o ewidencji ludności, z dniem 1 stycznia 2016 roku nastąpi formalne zniesienie obowiązku meldunkowego. Mimo to niektórzy właściciele lokali nie chcą zwlekać z uporządkowaniem stanu prawnego swoich nieruchomości. Już teraz składają wnioski o wymeldowanie zajmujących je lokatorów.

27 kwietnia 2014

Jak odzyskać dziecko uprowadzone przez drugiego rodzica za granicę?

Toga adwokacka

Aktualnie, około 2 miliony Polaków mieszka za granicą, a proces tzw. emigracji zarobkowej cały czas trwa. Powoduje on, iż niejednokrotnie, młodzi rodzice stają przed wyborem, praca albo rodzina. Niektórzy z nich idą dalej, a mianowicie, wyjeżdżają na stałe za granicę z dzieckiem, wbrew stanowisku drugiego z rodziców. Występują też sytuacje odwrotne, a mianowicie, gdy wprawdzie młodzi Polacy żyli i pracowali razem za granicą, ba założyli nawet tam rodzinę, ale jedno z nich postanawia wrócić z dzieckiem do ojczyzny. Mowa jest wówczas o tzw. uprowadzeniu dziecka przez rodzica. W takich sytuacjach, drugiemu z rodziców zależy tylko na tym, aby jak najszybciej zobaczyć dziecko i aby razem z nim wróciło ono do swojego ostatniego miejsca pobytu. Innymi słowy chce, by wszystko wróciło do stanu sprzed uprowadzenia.

28 października 2013

Na co uważać biorąc „chwilówkę”?

IMG_7072Na co uważać biorąc „chwilówkę” – 12 rad adwokata.

Każdemu z nas zapewne znany jest temat szybkich pożyczek niewielkich kwot pieniędzy, czyli tzw. chwilówek. Oferty zachęcające do zawierania tego typu omów są współcześnie zjawiskiem tak powszechnym, że aż czasem ignorowanym. Zastanówmy się, ileż to razy przeglądając codzienna pocztę (elektroniczną lub tradycyjną) przychodziło nam przedzierać się przez niezliczoną ilość ulotek i reklam, których lwia część to nic innego jak propozycje zawarcia chwilówek. Także w mediach tematowi chwilówek poświęca się coraz więcej przestrzeni reklamowej. Udzielające ich instytucje (najczęściej o para-bankowym charakterze) prześcigają się w wymyślaniu coraz lepszych chwytów marketingowych mających na celu zwrócenie uwagi klienta. Oferty typu „pierwsza pożyczka za darmo”, „bierzesz dziś, spłacasz za rok” są już na porządku dziennym. Korzyści płynące z wzięcia takiej pożyczki są bardzo silnie eksponowane. Niestety coraz częściej zasłaniają one związane z chwilówkami zagrożenia, które w dalszej perspektywie mogą doprowadzić pożyczkobiorcę do granic niewypłacalności.

23 sierpnia 2013

Zachowek

W systemie prawa polskiego instytucja zachowku (nazywanego także „zachówkiem”) została ukształtowana jako wierzytelność, tj. roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Formalnie rzecz ujmując jest to więc prawo podmiotowe o charakterze względnym. Osoba uprawniona do zachowku jest wierzycielem spadkobiercy. Wierzytelność z tytułu zachowku jest dziedziczna i zbywalna. Może zatem być skutecznie przeniesiona na inną osobę.

21 czerwca 2013

Rozwód

W świetle obecnie obowiązującego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku gdy między małżonkami nastąpi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo poprzez rozwód.

22 kwietnia 2013

Zarys apelacji cywilnej

W polskiej procedurze cywilnej apelacja jest podstawowym pismem procesowym służącym zakwestionowaniu sądowych rozstrzygnięć. W odróżnieniu od zażalenia, przysługuje ona od orzeczeń merytorycznych, kończących postępowanie w sprawie przed sądem pierwszej instancji, tj. wszystkich wyroków (z wyjątkiem wyroku zaocznego w przypadku pozwanego), niektórych postanowień (chodzi tu o postanowienia wydane w tzw. postępowaniu nieprocesowym; przykładowo wymienić można postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, podziału majątku wspólnego, działu spadku, uznania za zmarłego) oraz wpisów w księdze wieczystej (niedokonywanych przez referendarza sądowego).

Facebook